Author Pages
Emre K. Aslanger 001
Mohamud Sheek-Hussein 005
Ahmed R. Alsuwaidi 005
Emma A. Davies 005
Fikri M. Abu-Zidan 005
Karma Ongmu Bhutia 017
Ankur Sharma 017
Shilpa Goyal 017
Nikhil Kothari 017
Kamlesh Kumari 017
Akhil Dhanesh Goel 017
Priyanka Sethi 017
Pradeep Bhatia 017
Soumitra Thandar 024
Ankit Kumar Sahu 024
Tej Prakash Sinha 024
Sanjeev Bhoi 024
Mustafa Özkoç 030
Emrah Aksakal 030
Ömer Faruk Derman 030
Ibrahim Saraç 030
Yavuzer Koza 030
Mehran Sotoodehnia 038
Najmeh Abbasi 038
Razman Arabzadeh Bahri 038
Atefeh Abdollahi 038
Alireza Baratloo 038
Alia M. Hadid(0000-003-2725-3561) 044
Ala Jalabi 044
Mahmoud Anka 044
Arif Alper Cevik 044
Tejinderpal Singh Grewal 052
Dipesh Soni 052
Ritambhra Nada 052
Navneet Sharma 052
Ashok Kumar Pannu 052
Onder Yesiloglu 057
Ahmet Sonmez 057
Begum Seyda Avci 057
Hilmi Erdem Sumbul 057
Akkan Avci 057
Jaspreet Kaur 061
Aman Garg 061
Baldeep Kaur 061
. 064