Mutlu Kartal, A. B. Culbant, E. Göksü, Y. Berk, C. Eken

Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

Özet

Bel ağrısı yakınması ile acil servise başvurular oldukça sıktır. Özellikle hasta genç ise, yakınmanın altında ciddi bir hastalık olmayacağını düşünmek zaman zaman hekimlerin düşebildiği bir yanılgı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu acil servise bel ağrısı ve bacaklarda uyuşma yakınmasıyla başvuran bir transvers myelit olgusudur. Acil servise başvuran tüm hastalar, yakınması ve yaşı ne olursa olsun, bir bütün halinde değerlendirilmelidir.