Çağlar Özdemir1, İ. İkizceli, E. M. Sözüer, L. Avşaroğulları, C. Küçük

1Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Özet

Bu olgu sunumunun amacı, Kayseri ilinde değişik hastanelerde çoklu travma tanısıyla tedavi gördükleri sırada ölen ve otopsisi yapılan 3 ölüm olgusunu irdeleyerek, hastane ve otopsi bulguları eşliğinde çoklu travmalı hastaya yaklaşımı tartışmaktır. Birinci olgumuzun otopsisinde; hastanede tespit edilmeyen, oksipital lobda beyincik tabanına ilerleyen yaygın SAK, sternumda 3-4. kot hizasında kırık, bilateral hematoraks, C7-T1 arasında ayrıklı, ekimozlu kırık, karaciğer laserasyonu, yaygın batın içi kanama tespit edilmiştir. İkinci olgumuzun otopsisinde, hastanede tespit edilmeyen; hematoraks, yaygın akciğer kontüzyonu, diafragma rüptürü, retroperitoneal kanama, batın içi kanama tespit edilmiştir. Üçüncü olgumuzun otopsisinde ise, hastanede tespit edilmeyen; C6-7 ekimozlu çıkık, retroperitoneal hematom tespit edilmiştir. Sonuç olarak travmalı olguların hastanedeki bakımlarında multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.