Serdar Soydinç1, V. Davutoğlu, C. Yıldırım, N. Ünay, Z. Küçükdurmaz

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Emboli, Sağ Ventrikül Trombüsü, Ekokardiyografi, Trombolitik Tedavi

Özet

65 yaşında bayan hasta acil servise ani başlangıçlı nefes darlığıyla sevk edildi. İki gün önce kolesistektomi operasyonu geçirmiş olan hastanın klinik durumu kardiyojenik şok ile uyumluydu. Yapılan ekokardiyografide sağ kalp boşluklarında genişleme ve mobil trombüs izlenmesi üzerine hemen başlanan trombolitik tedavi çarpıcı bir şekilde hemodinamik ve semptomatik düzelme sağlamıştır. şüphelenilen olgularda yatak başı yapılabilen, noninvaziv ve hızlı tanı aracı olan ekokardiyografi ile sağ kalp boşluklarında serbest trombüs saptanması nadir olmakla beraber çok değerli bir bulgudur. Bu tür olgularda erken trombolitik tedavi ihmal edilmemeli ve geciktirilmemelidir.