Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakımla ilgili 2005 Amerikan Kalp Birliği Kılavuzundaki Majör Değişiklikler
2005, Volume 5, Issue 4, Page 207-210
Turkish Journal of Emergency Medicine

Enter the code above.