Cem OKTAY1, Dilek DURMAZ2, Ozgur Onder KARADENIZ3, Soner ISIK4

1Department of Emergency Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya
2Department of Emergency Medicine, Sevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa
3Department of Emergency, Balikesir State Hospital, Baliskesir
4Department of Emergency, Antalya Life Hospital, Antalya

Anahtar Kelimeler: Karın travması; bilgisayarlı tomografi; pankreas yaralanması

Özet

Künt abdominal travmaya bağlı izole pankreas yaralanması nadirdir ve klinik olarak tanı konulması zordur. Parankimal yaralanmalar ilk değerlendirme sırasında ayırt edilemeyebilinir. Bu yazıda, devam eden karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınması ile acil servise başvuran 30 yaşındaki bir hasta sunuldu. Hastanın öyküsünde bir gün önce 1.5 metre yükseklikten demir bir blok üzerine düştüğü ve başvurduğu başka bir hastanenin acil servisinden taburcu edildiği öğrenildi. ikinci başvurusu sırasında kontrastlı batın tomografisi çekildi ve pankreas parankiminde kontüzyon, laserasyon ve pankreas kuyruk kesiminde kopma tespit edildi. Pankreas yaralanmasına ait yüksek şüphe mevcut ise kontrastlı batın tomografisi her zaman istenmelidir.