Mehmet Kenan KANBUROGLU, Mehmet Nevzat CIZMECI, Ahmet Zulfikar AKELMA

Department of Pediatrics, Turgut Ozal University Faculty of Medicine, Ankara

Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit; acil; baş ağrısı; migren; çocuk

Özet

Primer baş ağrısında ayırıcı tanının yapılması bazen doktorlar açısından zor olabilmektedir. Literatürde karbon monoksit ile baş ağrısı arasındaki ilişki çok iyi ortaya konulmuş olmasına karşın, dirençli ve nonspesifik başağrısı nedenlerinden biri olan kronik düşük doz karbon monoksit maruziyeti kendine özgü bulgusu olmadığından sıklıkla atlanmaktadır. Bu yazıda, iki yıl migren tanısı ile takip ve tedavi edilen kronik karbon monoksit zehirlenmesi olan bir olgu sunuldu. Kronik karbon monoksit zehirlenmesi epizodik paterni ve aile fertlerinde benzer şikayetlerin olması nedeniyle migren ataklarını andırabilmektedir. Karboksihemoglobin konsantrasyonlarının normal saptanması tanıyı ekarte ettirmemekte, ayrıca sigara kullanımı da karıştırıcı bir faktör olabilmektedir. Acil servislerine baş ağrısı ile başvuran hastaların karboksihemoglobin seviyeleri başağrısı olmadan acile başvuran hastalardan daha yüksek saptanmaktadır; fakat bildiğimiz kadarı ile karboksihemoglobin seviyesi ile migren arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Migren atakları özellikle kış aylarında tekrarlayan hastalarda kronik karbon monoksit zehirlenmesi akılda tutulmalıdır.