Vehbi OZAYDIN, Alev ECEVIZ, Fatma SARI DOGAN, Arzu DOGAN

Department of Emergency Medicine, Medeniyet Universty Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul

Anahtar Kelimeler: Acil servis; eritema infeksiyozum; papüler purpurik eldiven ve çorap sendromu (PPGSS); parvovirus B19

Özet

Makül, papül, vezikül ve püstüllerle seyreden hastalıklara döküntülü hastalıklar denir. Pek çok viral enfeksiyon, jeneralize morbiliform deri döküntüleri ile ilişkilidir. Papüler purpurik eldiven ve çorap sendromu (PPGSS), insan parvovirus B19 virüsünün sebep olduğu klinik bir durumdur. El ve ayaklarda simetrik eldiven ve çorap tarzı lezyonlar ile beraberinde ağızda lezyonlar ve ateş vardır. Otuz beş yaşında kadın hasta el ve ayaklarda papüler simetrik döküntü, aftöz orofarengeal lezyonlar ve ateş ile başvurdu. Fizik muayenesinde el-ayaklarda simetrik döküntüler ve ağızda aftöz lezyonlar mevcuttu. Parvovirus Ig M pozitif saptanan hasta semptomatik tedavi uygulanarak taburcu edildi.