M. Pekdemir, M. Yıldız, P. Durukan

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,acil Tıp Anabilim Dalı

Özet

Ecbalium elaterium (EE) Akdeniz bölgesinde yetişen cucurbitaceae familyasından bir bitkidir. Suyu potent bir katartik, analjezik ve antiinflamatuardır. Dilüe edilmeden kullanıldığında çok toksiktir. Sinüzit nedeniyle, dilüe edilmemiş EE suyunu burnuna uygulayan ve oluşan yaşamı tehdit edici uvular ödem nedeniyle acil servise 12 saat sonra başvuran olgudaki ciddi lokal konjesyon ve alerjik reaksiyon; oksijen, adrenalin, steroid ve antihistaminikler ile tedavi edilmiştir.