Emine Aydın, Filiz Aydoğan, Eren Taştan, Davut Tepe, Münir Demirci

S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hastane, çocuk, okul öncesi, Trendelenburg pozisyonu; yabancı cisim/tedavi

Özet

Acil servis ve kulak burun boğaz bölümü intranazal yabancı cisim olan çocuk hastalarla sık olarak karşılaşır. Bu yabancı cisimler nazal kaviteye çocuklar tarafından kazara yerleştirilmesiyle ya da nadiren inhalasyon yoluyla oluşur. Bu acil olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Koopere olamayan çocuklarda posterior nazal kavitede yerleşen yabancı cisimlerin çıkartılması için genel anestezi tercih edilir. Genel anestezi için hazırlanma evresinde yabancı cismin aspirasyonu sonucu respiratuvar tıkanıklık oluşabilir. Bu olgu sunumunun amacı, Trendelenburg pozisyonunun genel anestezi alacak hastalarda respiratuvar aspirasyon riskini azaltmak için kullanılabilir bir yöntem olduğunu göstermektir.