Volkan Genç1, Zafer Ergül1, Engin Ölçülüoğlu1, Bülent AKINCI2, Hakan Kulaçoğlu1, İrfan Şencan3

1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği,ankara
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği,ankara
3Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,enfeksiyon Hastalıkları,ankara Kliniği,

Anahtar Kelimeler: Acil servis, blast yaralanma, bombalama; hastane organizasyonu; terör saldırısı

Özet

Giriş: 22 Mayıs 2007 tarihinde Ankara, Ulus’ta bulunan Anafartalar Çarşısı’nda olan bombalı intihar saldırısında, olay yerinden hastanemize getirilen 45 çoklu yaralanma olgusunda bir devlet hastanesinde yapılan triaj, girişimler ve hastane organizasyonu hakkında bilgi verilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 112 Acil Sağlık Hizmetleri, acil servis ve yataklı servislerde tutulan kayıtlar geriye dönük olarak değerlendirildi, olay günü acil serviste görevli olan nöbetçi cerrahi doktorlarının da bilgisine başvuruldu.
Bulgular: Tüm hastanelere olay yerinden 77 yaralı nakledildi. Bu yaralıların 45’i hastanemize getirildi. Bu hastaları n 31’i erkek, 14’ü kadındı. Ortalama yaşları 36.3 (5-76) olarak saptandı. Hastaların yaralanma yerlerine göre çeşitli girişimler uygulandı.
Sonuç: Çok sayıda yaralanma olaylarında olay yeri ile hastane arası bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Yaralıların hastaneler dağılımı tek bir merkez kontrolünde yapılmalıdır. Tüm acil servisler gelecekte oluşabilecek bu gibi durumlara hazırlıklı olmalıdır.