Neşe ÇOLAK ORAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, BNP, d-Dimer; h-FABP; prokalsitonin; yeni belirteçler.

Özet

Acil servisler zamana karşı yarışılan yerlerdir. Doğru tanının hızlıca konup, uygun tedavinin başlanması gerekmektedir. Yeni teknolojik ilerlemeler ile beraber her geçen gün birçok tanı yöntemi geliştirilmektedir. Günlük pratikte kullanılan tanı yöntemlerinin kullanışlı, ucuz, kolay ulaşılabilir ve güvenilir olmaları önemlidir. Bu makalede, dört yeni belirteç ve klinikteki kullanımları tartışıldı: Kalp yetmezliği tanısı ve takibinde BNP’nin yeri, akut koroner sendrom erken tanısında h-FABP’ın yeri, aort diseksiyonu tanısında d-dimer’in kullanımı, sepsis tanısında ve prognozunun takibinde prokalsitonin’in yeri.