Aslıhan Yürüktümen1, Murat Yeşilaras2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, ultrasonografi

Özet

Acil servislerde yatakbaşı ultrasonografi uygulamaları birçok hastalık için hızlı ve güvenilir tanı imkanı sunmaktadır. Acil hekimleri tarafından yatakbaşı ultrasonografi kullanımı ilk olarak travma ve abdominal aort anevrizmasında tanımlamıştır. Günümüzde ek olarak, gebelik, kardiyak, safra kesesi, biliyer, üriner sistem değerlendirmeleri ve girişimsel uygulamalarda da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Son dönemde ise bu alanlara derin venöz tromboz, yumuşak doku-kas iskelet sistemi, toraks ve göz incelemeleri dahil olmuştur.