Ali Karakuş1, Hayati Kandiş2, Ahmet Güngör3, Mustafa Şahan4, Ertan Sönmez5

1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Düzce
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Kırıkkale
4Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi, Elazığ
5Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Samsun

Anahtar Kelimeler: Acil servis, spontan hemopnömotoraks; şok.

Özet

Spontan hemopnömotoraks, spontan pnömotorakslı hastalarda plevral boşluğa kanama sonucu oluşan hayatı tehdit edici nadir bir durumdur. Literatürde spontan pnömotorakslı vakalara sık karşılaşılmasına rağmen spontan hemopnömotoraks vakalarının sayısı azdır. Bu yazıda, şok tablosu ile acil servise getirilen ve spontan hemopnömotoraks tanısı alan bir olguyu paylaşmak istedik.