Mehmet Tahir Gökdemir, Halil Kaya, Özgür Söğüt, Leyla Solduk, Levent Albayrak

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler: Preeklempsi, Gebelik, Kardiyopulmoner arrest, Acil Servis

Özet

Gebelikte kardiyopulmoner arreste neden olan pek çok medikal ve obstetrik durum vardır. Preeklampsi (PE), gebede kardiyopulmoner arrestin önemli bir sebebidir. Gebede kardiyopulmoner arrest durumunda anne ve bebeğin kurtarılması için yoğun çaba gereklidir. PE’den kaynaklı ciddi akciğer ödemi ve kardiyopulmoner arrest olan 35 yaşında gebe kadın olguyu sunduk. Acil serviste ileri kardiyak yaşam desteğinin son klavuzlarına göre modifiye resüsitasyon yapıldı ve resüsitasyonun 10. dakikasında sezeryan ile 32 haftalık sağlıklı bebek doğurtuldu.