Yahya Ayhan Acar1, Erdem Çevik2, Cem Uyguner3, Orhan Çınar4

1Etimesgut Asker Hastanesi, Acil Servis, Ankara
2Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van
3Hava Lojistik Komutanlığı, Sağlık Amirliği, Ankara
4Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Acil servis, basılı medya, gazete, içerik analizi

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki gazetelerde yer alan acil servis ile ilgili haberlerin içerik analizini yapmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Türkiye’de günlük satış ortalaması en yüksek beş gazetenin 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 tarihleri arasında acil servis ile ilgili yayımladığı haberler resmi internet sayfalarından incelenmiştir. Haberlerin çalışmaya dahil edilmesi için, başlığında veya içeriğinde en az bir paragraflık acil servis ile ilgili içeriğin olması kriteri aranmıştır. Dört araştırmacı, seçilen haberleri Likert skalasına göre içerik ve aktarım şekli açısından 1-5 puan arasında kör olarak puanlamış ve haberler olumlu (1-2 puan), etkisiz – nötr (3 puan) ve olumsuz (4-5 puan) olarak sınıflandırılmıştır. Bulgular: Toplam 604 haberden içeriklerin %27’sinin olumlu (n=164), % 12’sinin nötr (n=74), % 61’inin olumsuz (n=366) olduğu tespit edilmiştir. Haberin aktarım şeklinde ise gazetelerin % 23 (n=138) haberi olumsuz aktardığı, olumlu olarak aktarılan haber yüzdesinin sadece % 14 (n=83) olduğu, % 63 (n=383) haberin ise nötr olarak aktarıldığı saptanmıştır. En sık hasta nakli/112/ambulans ile ilgili haberler ve ikinci sırada hekime/sağlık personeline şiddet konulu haberler gazetelerde yer almıştır. Sonuç: Türkiye’de acil servislerin, genel olarak olumsuz haberlerle gazetelerde yer aldıkları, bu haberlerde de 112/hasta nakli/ambulans ve hekime/sağlık personeline şiddet konularının sıklıkla haber konusu edildiği sonucuna varılmıştır.