Sedat Yanturalı1, A. Yürüktümen, E. Aksay, A. A. Çevik

Özet

Amaç: Türkiye'de Acil Tıp ayrı bir uzmanlık dalı olarak 1993 yılında kabul edilmiş ve son 10 yıl içinde bir çok üniversitede acil tıp anabilim dalı kurulmuştur. Uluslararası yayın üretkenliği akademik gelişimin ve üretkenliğin bir göstergesidir. Bu çalışma ile Türkiye'deki Acil Tıp Anabilim Dallarının uluslararası yayın üretimi ve bu yayınların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Türk Acil Tıp Anabilim dalları tarafından üretilen ve MEDLINE tarafından indekslenen dergilerde 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2003 arasında yayınlanmış yayınlara yönelik Medline taraması yapıldı. Yayınlanmış olan makaleler, makale tipine, konusuna, yayınlanmış olduğu dergiye, yıllara ve Science Citation Index (SCI)'de bulunmalarına göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Bu tarihler arasında yayımlanmış olan toplam 84 makaleye ulaşıldı. Makalelerin %76'sının son 3 yıllık dönem içinde yayınlandığı görüldü. Yayınlarda ilk sırayı araştırma makaleleri (n=53, %63.1), 2. sırayı ise vaka sunumları (n=22, %26.2) aldı. Yayınların %50'sinin (n=47) travma ve toksikoloji konusunda olduğu saptandı. Yayınlarda %57.1'inde (n=48), birinci sıradaki yazar acil tıp uzmanıydı.
Sonuç: İlk yıllarda Türk acil tıp anabilim dallarının uluslararası yayın üretkenliği düşük olmasına rağmen, son yıllarda belirgin bir artış görülmektedir. Yayınların 5 yıldan sonra başlaması, Acil Tıp Anabilim Dallarının akademik kimliklerinin gelişmesi ve yerleşmesini yansıtmaktadır. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı bir artış beklenebilir.